7. I 8. Maja održana je obuka za QH sa mnogo bezuslovne ljubavi divne grupe. Uživali smo u kvantnim talasima i HARMONIZACIJI.