Krišom čitamo tuđe poruke, mejlove, ulazimo u profile, angažujemo detektive prateći druge…