Edukacija za akreditovanog trenera MINDFULNESS Intensiv, koju vodi Karl Nielsen iz Berlina, počela je danas. Jedinstvenost ove obuke je povezanost sa NLP-om. Sjajan trener/edukator i grupa polaznika, uglavnom NLP trenera. I naravno, kao i obično, sve u organizaciji Nada Kaiser. Nova znanja, veštine, alati…. unaprediće moj život i posao. Uskoro u ponudi mojih treninga.