Šta je prava istina? Miostatik test daće odgovor na svako pitanje. Da li ste zadovoljni, šta je uzrok alergije, da li je lek koji pijete dobar…? Odgovori su dobijeni 2.4.17. na obuci za ovu metodu kada su učesnici saznali pravu istinu.