Završen je prvi devetodnevni blok NLP Mastera u Svetom Petru na moru u Hrvatskoj. Rad sa grupama i sistemima uspešno su savladani uz vodjstvo Dr Nade Kaiser kao vodećeg NLP Master Trenera. Podršku tokom edukacije kao kotreneri su dali Melita Marjanović i Vesna Danilovac. Satir kategorije, pravila Rut Kon, ego stanja, rad sa konfliktima…. i još mnogo metoda korisnih za rad. Nastavak edukacije 1.9.17. Na istom mestu. More nas čeka!