Jos jedna grupa NLP Mastera završila je edukaciju u predivnom okruženju mora, Sunca, leta i NLPa. NLP treneri su bili dr Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac. Moduli su se održavali u Beogradu i Zagrebu, potom na zajedničkoj završnoj desetodnevnoj edukaciji u Svetom Petru u Hrvatskoj na moru. 4.6.2016.