Održana je još jedna wingwave obuka u Beogradu, koju je vodila dr Nada Kaiser u periodu od 15.-18.11.18. Svi polaznici su uspešno usvojili znanja i metodologiju. Potvrdili da su kompetentni za rad na sebi i sa drugima.