Transformisite i harmonizujte svoj organizam, posao, veze,komunikaciju, finansije…. i napravite kvantni skok. Naučite naučno dokazane i priznate kvantne metode. Njihovom primenom podstiče se samoizlečenje. Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i balansa na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života. Obuka je 8.717. Prijave do 1.07.2017.

Kvantne metode za harmonizovanje

Različite kvantne metode su naučno dokazane i priznate. Njihovom primenom podstiče se trenutno samoisceljenje i vraćanje harmonije putem kvantnih talasa i kvantnog skoka. Zdravlje je harmonija. Bolest je disharmonija. Metode su širenja čiste svesnosti. Zasnovane su na povezanosti starih spiritualnih učenja – metodi dve tačke i savremene nauke – kvantne fizike i psihologije, iz stanja čiste svesti. Usavršavali su ih dr Ričard Bartlet, dr Frank Kinslow i Andrew Blake. Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i transformacije, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.

Koji su ciljevi treninga?

1. Upoznati i naučiti različite metode kvantne harmonizacije;
2.Savladati i usvojiti veštine širenja svesnosti;
3. Transformacija i harmonizacija ličnih tema i simptomatologije;
4. Praktična primena metoda u radu na: sebi, sa drugim ljudima, decom, vezama, finasijama, otklanjanju simptoma, životinjama..i ciljano.

Učenje veština čiste svesnosti i praktična primena metode dve tačke i univerzalne ljubavi je osnova Kvantne Harmonizacije (QH). Trening je interaktivan i kroz grupni rad svaki polaznik iskustveno spozna stanje čiste svesnosti i načine brze harmonizacije i transformacije primenjive na: organizam, posao, veze, finansije, uverenja, različitu simptomatologiju, odnose sa drugim ljudima, …. Tehnike su za balansiranja mentalnog, fizičkog, emocionalnog i spiritualnog nivoa organizma. Stvaraju trenutne uslove za isceljenje na kvantnom nivou. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje i svi ljudi ih mogu naučiti i korisitit u praksi. QH ne deluje samo na osobu kojoj se radi tretman već i na onoga ko radi.
Programi treninga

Trening Kvantne harmonizacije podeljen je na dva nivoa i traje dva dana. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo dvodnevni trening.
1. Početni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – prvi nivo:

• Materija i Kvantni talasi;
• Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
• Harmonizacija i transformacija organizma;
• Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
• Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
• Uspostavljanje balansa i ravnoteže

Završetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, emocijama, radu sa drugima i na daljinu.

2. Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – drugi nivo:

• Intenzivna Kvantna Harmonizacija
• Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje
• Harmonizacija emotivnih veza, posla, komunikacije..
• Grupna QH
• “Čista svesnost” zdravlja
• Jedinstvo, balans i celovitost

Drugim nivo dobijate znanja i mogućnosti isceljenja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Ciljano se radi na različitim temama. Upoznajete načine i tehnike postizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i načine svesnijeg, srećnijeg i zdravijeg življenja.

Termini, mesto, cena, prijave za prvi i drugi nivo:
Subota – 08.07.2017. – 09.30h do 16.00h. – Pocetni nivo Kvantne Harmonizacije;
• Nedelja – 09.07.2017. – 09.30h do 16.00h. – Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije.

Mesto održavanja: Beograd, Nušićeva 4, prvi sprat Matica iseljenika Srbije.
Cena svakog pojedinačnog nivoa treninga iznosi 6000,00 dinara po nivou. Ukoliko se prijavite za oba nivoa dobijate popust i oba nivoa treninga po ceni od 10.000,00 dinara.
Rezervacija mesta se vrši uplatom avansa od 3000,00 dinara za svaki nivo.

Trener edukator:
dr Vesna Danilovac
Prijave do 1.07.2017.
Prijavljivanje je putem telefona: 0644848146 ili E-mailom: spiritusmovens@eunet.rs