Predstavila sam gledaocima wingwave metodu, od 26. minuta emisije.