Tridesetak polaznika edukacije Kvantne harmonizacije uživalo je u kvantnim talasima pozitivne transformacije i balansa proteklog vikenda. Naučili su kvantne metode, razmenjivali dobru energiju i bezuslovnu ljubav, prošli kroz kordon ljubavi, ličnog balansa i harmonizacije svojih životnih tema. Sjajna grupa i energija promene