U okviru nacionalnog projekta za inkluziju romske dece, slabovide i dece bez roditeljskog staranja, Vesna Danilovac je 20.jula 2012. u Domu za nezbrinutu decu “Moša Pijade” u Beogradu održala radionicu “Uspeh – stvar mog izbora”. Organizator ovih aktivnosti je AEIESEC.