Svetska zdravstvena organizacija definiše neplodnost kao nemogućnost da se zatrudni u roku od godinu dana. U svetu se 10-15% parova susreće sa problemom neplodnosti. Kada kod partnera nema medicinskih prepreka za ostvarivanje trudnoće, a do nje ne dolazi, uzrok steriliteta je psihosomatski i to je PSIHOGENI STERILITET.

PSIHOM PROTIV PLODNOSTI

Na svesnom nivou želimo potomstvo, a nesvesno imamo svoje otpore i barijere. Nesvesno je snažnije od svesnog i zbog toga ne dolazi do začeća.

Ovo su česti NESVESNI uzroci psihogenog steriliteta:

🔺Strah od trudnoće i porođaja.

🔺Emocionalna nezrelost (slabe, prezaštićene, zavisne žene).

🔺Osećaj krivice i da neće biti dobra majka.

🔺Roditeljstvo je opasnost da se bračni partneri udalje i začeće se nesvesno izbegava.

🔺Verovanje da je materinstvo teško i izvor briga.

🔺Strah od gubitka lične slobode i odgovornosti za dete.

🔺Nesvestan otpor odricanju od uspešne karijere.

🔺Nespremnost emocionalnog investiranja u trudnoću i materinstvo.

🔺Podsvestan strah od odlaska partnera, nakon takvih iskustava.

🔺Prevelika želja za potomstvom (barijera).

🔺Depresivne faze i disbalans hormona.

🔺Sklonost da se predviđa negativan ishod, sumnja i razočarenje.

S ljubavlju i željom da budete dobro❣️