Edukacija

Naši edukativni treninzi su visoko motivacioni, inovativni, iskustveno provereni uz aktivno učešće polaznika u kreativnim radionicama i praktičnoj primeni stečenih znanja i veština putem savremenih načina interaktivnog rada. Vode ih vrhunski stručnjaci sa vešedecenijskim trenerskim iskustvima. Programi su usaglašeni sa kurikulima vodećih evropskih asocijacija. Sertifikovani smo i akreditovani po najvišim evropskim standardima od “International Association of NLP Institutes” – Nemačka, “International Association of Coaching Institutes” – Nemačka i “Besser-Siegmund Institut” – Nemačka i DVNLP.

Education circles