OBUKA ZA WINGWAVE® COACHA

U Beogradu se od 15.do 18. novembra 2018. održava nova wingwave obuka koju vodi Dr Nada Kaiser. Polaznici se osposobljavaju za samostalan rad i dobijaju međunarodno priznati licencirani sertifikat – WINGWAVE COACH – Instituta „Besser-Siegmund“ iz Hamburga.

Šta je Wingwave® Coaching?

Wingwave® je trening emocija i najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, strahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha. Razvija kreativnost, samopouzdanje, mentalne sposobnosti i emocionalnu fleksibilnost putem ciljanog razvoja ličnih resursa. Malom intervencijom dolazi do velikih pomaka u vašem ličnom i profesionalnom razvoju. Polaznici se osposobljavaju za samostalan rad i dobijaju međunarodno priznati sertifikat i članstvo u službenoj organizaciji.

Snažan učinak postiže se osnovnom intervencijom koja izgleda vrlo jednostavno – izazivanjem REM faze (Rapid Eye Movement = brzi pokreti ociju) u budnom stanju, koji se inače odvija samo u noćnoj fazi dubokog sna. Radi se o zaštićenoj metodi koja sadrži izuzetno efikasnu kombinaciju već proverenih postupaka:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – bilateralna stimulacija moždanih hemisfera;
NLP – komunikacijski model koji objašnjava kako doživljavamo stvarnost i kako koristimo jezik;
O-Ring Test – kineziološki test, reakcijama mišića utvrđujemo uzrok neugodne emocije i planiramo proces coachinga.

Sadržaj seminara:
– 12 faza Wingwave® intervencije;
– bilateralna stimulacija obe moždane hemisfere prilikom coachinga i samocoachinga;
– kineziološki test (O-Ring Test);
– tehnika vođenja pokreta očiju;
– precizno utvrđivanje stresnog događaja;
– regulisanje i otklanjanje stresa;
– coaching resursa i coaching uverenja;
– prevazilaženje ličnih granica.

Termini, satnica i mesto održavanja obuke:

  • 15.11.2018. – 18.11.2018. od 09.00h do 17.00h.
    Mesto održavanja: Beograd, Matica iseljenika Srbije, Nušićeva 4.
    Obezbeđen je ručak i osveženje u kafe pauzama.
    Broj mesta je ograničen, prijave do 1.09.2018.

Sertifikat:

WINGWAVE® COACH – Institut „Besser-Siegmund“, Hamburg.

Materijal koji se dobija je skripta sa predavanjima i radionicama i prezentacija.

Cena obuke iznosi 850€ uz mogućnost plaćanja u ratama.

Imate mogućnost da uplatite trening u celosti ili u 6 rata, prema sledećoj vremenskoj dinamici:

• 1.10.2018. – 100€, avans za rezervaciju mesta na treningu
• 15.11.2018. – 150€
• 1.12.2018. – 150€
• 1.01.2019. – 150€
• 1.02.2019. – 150€
• 1.03.2019. – 150€

Uplatom od 250€ stičete mogućnost pohađanja obuke. Sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokunog iznosa od 850€.

Wingwave coach stiče pravo na:

– ličnu prezentaciju na službenoj stranici www.wingwave.com;
– ucešće na međunarodnoj godišnjoj konferenciji Wingwave® coach-eva u Hamburgu;
– korišćenje interne zone na Wingwave® web stranici, korisnog materijala i power-point prezentacija;
– zajedničku reklamu u odabranim stručnim časopisima.

TRENER EDUKATOR

Dr. Nada Kaiser – psihoterapeut (ECP-europski certifikat za psihoterapiju) s 35-godišnjim iskustvom Life & Business Coach (DVNLP), docent na Univerzitetu u Štuttgartu i Nikaragvi (UCN) i međunarodni edukator.
Obrazovanje:

• Studije socijalne pedagogije s težištem na obrazovanju odraslih
• Studije pedagoške psihologije s težištem na psihijatriji
• Studije pedagodije u zdravstvu
• Nemačka aprobacija za dečiju i mladalačku psihoterapiju
• Doktorske studije psihologije s težištem na NLP-u i coachingu
• Svi stepeni NLP-a i NLPt (DVNLP)
• Wingwave coach i trener
• Transkacijska analiza
• Hipnoterapija
• Psihodrama
• Autogeni trening
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
• Socijalna terapija
• Terapija za zavisnike
• Terapija u zdravstvu s težištem na upravljanju stresom
• Terapija razgovorom po Rogersu

Stručni radovi:

• Doktorska disertacija „NLP u kontekstu sticanja ključnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama“
• „ Rukovodilac kao coach“ Dr. Nada Kaiser, Dr.Albert Nonnemacher