EMISIJA „BILJANA ZA VAS“- PRILOG SA OBUKE KVANTNE HARMONIZACIJE