Kako da budete sigurni da je edukaciju na koju želite da krenete akreditovana i da ćete dobiti Sertifikate koji su međunarodno priznati?

1. Markica/pečat međunarodne organizacije u sa vašim brojem licence.
Ukoliko na sertifikatu, ma koliko on bio lepo dizajniran, imate samo logo, markicu, pečat bez broja, to nije licencirano i priznato.

2. Trener koji vas edukuje treba da bude na sajtu licenciranih trenera međunarodne organizacije u čije ima daje licence. To je potvrda njegove akreditacije i kompetentnosti i da radi po akreditovanom kurikulumu.
Ukoliko nije na spisku, nije licenciran ni on ni sertifikati koje izdaje.

3. Vaši podaci moraju biti na sajtu međunarodne organizacije čiji Sertifikat ste dobili kada završite edukaciju.

4. Licencirana obuka ima svoju cenu definisanu od međunarodne organizacije u čije ime trener akredituje.
Visoka cena obuke koju drže neki treneri, a ne izdaju licencu, nije garancija da je akreditovana.

Pitajte pre nego što nešto odlučite,platite i krenete da vam pojasne sve do kraja i daju odgovore na sva pitanja! Često se nešto prećuti, ne kaže, podrazumeva….

Napisala sam ovaj tekst, jer mi se javilo dosta ljudi koji su završili obuku za kouča, skupo je platili misleći da je licencirana i na kraju obuke su saznali da nije licencirana. Jednostavno bili su prevareni! Marketing je čudo!
Sada kreću kod mene ponovo na obuku za licenciranog ICI coacha. Slična iskustva sam imala i u prethodnoj grupi.
Delite ovo da što više ljudi vidi. Hvala.