Uživala sam kao predavač i slušalac na 10. Vivaldi forumu “ Dobro je biti CEO” čiji je koncept osmislio Miša Lukić i koji je realizovan u okviru Mokrogorske škole menadžmenta na Mećavniku. Usaglašenost Fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne inteligencije preduslov su celovitosti, uspeha i zdravlja. Sjajni predavači, panelisti, koselektori i slušaoci razmenjivali su svoja znanja, veštine i iskustva. Bila mi je čast i veliko uživanje biti deo ovog događaja i pričati o značaju duhovne inteligencije i sjaja u očima, koji nas pokreće i povezuje s našom svrhom.