Umetnost hakovanja postiže se majstorstvom razumevanja sistema i preuzimanjem potpune kontrole. Sistem je tada u rukama majstora koji ga rastavlja do najsitnijih detalja. Krađa privatnosti, kreditnih kartica, računa, web stranica, profila… Nijedan softver nije potpuno siguran. Svaka šifra može biti „provaljena“ za desetak sekundi.

Krišom čitamo tuđe poruke, mejlove, ulazimo u profile, angažujemo detektive prateći druge…lagano hakovanje nama zanimljivih i nedostupnih informacija. Ponekad dajemo ljudima prećutnu saglasnost da nas hakuju, nađu našu slabu tačku, nesvesni kritičnog trenutka upliva u sistem i preuzimanja upravljanja. Tada imaju mogućnost razbijanja i korišćenja informacija za njihov cilj. Neki imaju sopstvene nevidljive “kalauze” (univerzalne ključeve za sve brave) i ulaze bez pitanja i najave, kako bi poharali ono što je njima važno i potrebno. Primetimo to tek kada osetimo prazninu koju je napravila promaja, ostavljenih, širom otvorenih vrata, nakon njihovog odlaska.

Kako bi bilo ući u sopstveni sistem?
“Razbiti” nesvesnu šifru automatskog moda i otkriti sopstveni “kuršlus” povezanosti sa samim sobom. Otvoriti unutrašnje sefove zaključanih emocija, zaboravljenih šifri ili izgubljenih ključeva u svrhu – “Živeti bez bola”.
Kako bi bilo imati svrhu: – “Živeti do bola?” Punim plućima i krilima.

Čime zaključavamo naš emocionalni sistem? Egom, šiframa, umom, uverenjima, iskustvima, povređenošću, očekivanjima, strahovima….. Anestezirani život neosećanja sa rokom trajanja – dok traje anestezija. Potom, potreba za novom dozom, jačom i sa dužim dejstvom. Laka droga, lake žene, muškarci, hrana, alkohol, cigareta, šoping, rad… povremeno i kratkoročno vraćaju boje i emocije u naš život.

Kako razbiti sopstvene negativne sisteme i ući u trezor dobro čuvanih potisnutih boli, rasparčanih života, amputiranih događaja, bolno promišljajućih iskustava, gde su negativne emocije postale deo naših ćelija, menjajući naš krvotok i životni tok? Kada ugradimo u sebe najbolje sigurnosne sisteme tu i najbolje tehnologije ostaju beskorisne, jer je naš mozak savršeniji od bilo kog tehničkog dostignuća.

Okruženje nas je oblikovalo i mi smo postali očekivani produkt svoje porodice, partnera, dece, kolega i nus produkt sopstvenog života. Poznata priča, nepoznatog kraja i pitanje: „Može li drugačije?“

U nama je lociran sistem od sedam emocionalno – energetskih centara koji prima i izražava životnu energiju, iako nije lociran na fizičkom nivou tela kao materijalan. Čine ga čakre i očituju se: u obliku našeg fizičkog tela, obrascima u našem životu, kako razmišljamo, kako se osećamo, ponašamo i na koji način rešavamo životne situacije. Kao što tok vode vidimo po lišću koje pluta površinom, čakre je moguće videti u onome što stvaramo oko sebe. „Čakra“ je u prevodu „disk“. Informacije se pohranjuju na diskove u informacionim sistemima. Metaforički, naše čakre su diskovi koji sadrže naše različite programe. Sedma čakra (krunska) predstavlja „dirigenta“ i upravlja i utiče na ostale čakre.

Naš mozak, kao sistem za obradu podataka ima sopstveni hardware i sa nervnim sistemom, neuro-transmiterima i čulima, učestvuje u primanju, slanju i obradi informacija i poruka iz sveta koji nas okružuje. Naši programi funkcionisanja su naš software i sastoje se od obrazaca razmišljanja, ideja, našeg koncepta uverenja, sistema vrednosti, iskustava…
Kako bismo upravljali našim mislima i emocijama, potreban nam je operativni sistem koji povezuje hardware i software našeg uma, ono što je windows za kompjuter. Bez operativnih sistema za obradu podataka kompjuter je neupotrebljiv. Taj operativni sistem su naše čakre i metaprogrami (NLP), koji povezuje naš um i telo, primaju, obrađuju i prosleđuju informacije o mislima, idejama, odlukama, uverenjima…

Najsavremeniji informacioni sistemi su neupotrebljivi bez električne energije. Naše programe aktivira i održava energija koja prolazi našim emocionalno-energetskim sistemom, poznata kao životna energija (prana, chi, ki..). Funkcionišemo po sopstvenim, nesvesnim, automatskim programima koje nismo sami ni napravili. Neki su zastareli, neupotrebljivi, nerazumljivi, beskorisni, sputavajući…Zbog njih „bagujemo“ u sopstvenom životu. Ponekad, imamo dobre programe, ali nemamo način i znanje da ih pokrenemo i stavimo u funkciju.

Kako hakovati sopstveni sistem, sopstveni „oklop“ i ući u njega? Kako uključiti prekinutu struju?
Ima više načina i mogućnosti.

Prvi, da se prepustimo profesionalcu – hakeru, kompetentnom za ovu tematiku i problematiku i krenemo u proces identifikacije i promene, inovativnim metodama personalne transformacije i razvoja. Kratkoročnim radom, postižu se brze i dugoročne pozitivne promene emocionalnog stanja uz aktivaciju ličnih resursa.

Drugi, da sami uđemo u sopstveni sistem i aktiviramo protok životne sile – uzemljimo se i povežemo. Trebali bi da se fokusiramo na čvrstu povezanost našeg tela (stopala) sa zemljom sa jedne strane i na povezanost našeg uma (svesti) sa Univerzumom. Kada struja univerzalne energije protiče celim telom (hardware) ona pokreće potrebne programe i mi smo u ravnoteži. Ovo nas oslobađa robotizovanog ponašanja, zaglavljenosti monotonim rutinama, besciljnosti, praznine… Razbijamo sistemske blokade uzrokovane traumama iz detinjstva, negativnim iskustvima, socijalnim programiranjima i konzumerističkim navikama savremenog života.

Treći, da budemo svesno prisutni i u sadašnjem trenutku. Doživljavamo tako potpuno iskustvo svesnosti i životno zadovoljstvo. Svesna prisutnost je kada radimo – NIŠTA. Stanje posmatranja , bez vrednovanja, prosuđivanja, hvale, negiranja… samo svedočimo.

Četvrti, da se oslobodimo vezanosti za ljude, stvari, mesta, događaje. Da pustimo sve od nas i sebe od svih.

Peti, da se sastanemo sa sobom i svojom dušom. Prepoznamo potrebe svoje duše i da ih živimo. „Duša je individualni izraz duha, a duh je univerzalni izraz duše“.

Šesti, da živimo principe Tantre, prihvatanjem punog iskustva življenja. Tantra je uživanje u emocijama, čulima, željama i fokusirana na širenje svesnosti, osećajne povezanosti i povezivanju suprotnosti.

Sedmi, da hakujemo sopstveno srce kako bismo razbili blokade sopstvenih emocija i pustili LJUBAV i živeli ljubav.
Osmi, …., deveti…., deseti….

Verujem da će ovo biti dovoljno inspirativno da se pokrenete..okrenete…potražite i prepoznate ono što vam je potrebno i želite.

Verujem da ćete način da živite svoj život u bojama duge, osećate, kreirate, pokrećete i ostvarujete.

Uskoro i edukativni trening EMOCIONALNOG HAKOVANJA…..