Završen je trening za postizanje visokog učinkaosnaživanjem lične energije. Upoznali smo se sa “piramidom uspeha”, multidimenzionalnošču ljudske energije i kolika je važnost “oscilacije” da bismo bili živi. Posebna energija učesnika treninga dala je dodatnu vrednost ovoj tematici.