Vise od 30 ljudi naučilo je Kvantnu harmonizaciju na obuci održanoj 5. i 6.3.16. U Beogradu. Transformacija i harmonizacija simptoma, blokada, veza, posla…kvantnim talasima očarala je učesnike i podstakla promene inicirane bezuslovnom ljubavlju. Nova enegija Ljubavi širi će se dalje bez granica.