Kako proći put leptira, izaći iz čaure i poleteti?

Ukoliko osećate da ste blokirani, uplašeni i nemoćni da bilo šta promenite, odgovorite na ova pitanja.

🔴 Šta je potrebno da se dogodi da biste se vi pokrenuli?

🔴 Šta je dobro u tome kada ste učaureni?

🔴 Šta najgore može da se dogodi ukoliko postanete uspešni i moćni?

Napišite odgovore i razmislite o njima.

Sada je pravo vreme da izađete i poletite.

TI MOŽEŠ SVE!