Održana je nova radionica o novcu koja je bila posvećena priči o novcu, kroz prizmu energije i emocionalno energetske centre.