Dr.Frank Kinslow (Florida, USA), tvorac Quantum Entrainmenta, održao je dvodnevnu obuku za učenje i primenu njegove metode isceljenja putem samosvesnosti. U hotelu Aristos u Zagrebu,17.10.2012. radionici je prisustvovalo 200 polaznika.

Fotografije možete videti ovde.