Akreditovani trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina

Spojite ugodno i korisno, naučite NLP na godišnjem odmoru.

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) nastalo je proučavanjem vrlo uspešnih poslovnih ljudi i razvilo se u nauku izvrsnosti. Posebnom metodologijom objašnjavaju se različitosti ljudi u razmišljanju, osećanjima, izražavanju i ponašanju, i uče načini razumevanja. Modeluje se izvrsnost kako bi se postigli vrhunski rezultati.

Treningom „NLP Practitioner” naučićete kako da primenom NLP-a (Neuro Lingvističkog Programiranja) u različitim segmentima vašeg života, unapredite komunikaciju i ponašanje, ostvarite lične i profesionalne ciljeve, aktivirate i razvijete resurse koje posedujete i postignete viši nivo uspešnosti, sreće i zadovoljstva. Promenićete svoj ugao posmatranja i doživljavanja sveta.  Steći ćete različite veštine i naučiti ‘alate’ kojima ćete izgraditi dobre strategije primenljive u poslovnom i ličnom razvoju sa ciljem postizanja željenog.

Znanja koja se stiču:

•    Kako postati vrhunski komunikator
•    Kako unaprediti sopstvenu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi
•    Postavljanje ciljeva i njihova sigurna relizacija
•    Razumevanje različitih stilova tj. načina razmišljanja
•    Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete
•    Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa
•    Maksimalno izoštravanje čula
•    Kako NLP veštine primeniti u marketingu, prodaji, rešavanju konflikata, pregovaranju, coaching-u

Sadržaj edukacije:

• Rapport – Kako uspostaviti optimalan kontakt sa drugom osobom, prilagoditi joj se i usmeravati. Način uspostavljanja ‘mosta poverenja’.
• Kalibriranje – Kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unapređenje komunikacije.
• Sidrenje – Kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt s korisnim iskustvima i doživljajima iz prošlosti.
• Ciljevi – Kako pravilno definisati i ostvariti svoje ciljeve.
• Govorni modeli:
-Metamodel – Pitanja pomoću kojih upoznajemo model sveta, način razmišljanja i doživljavanja druge osobe.
-Miltonov Model – Jezik hipnoze ili kako govorom dopreti do podsvesti.
• Reframing ili preuokviravanje – Kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rešenja.
• Submodaliteti – Strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja.
• Strategije – Kako upoznati i optimizovati lične strategije.
• Perceptivne pozicije – Kako razmotiriti situaciju sa više aspekata da bi se proširile mogućnosti delovanja.
• Score – Model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa.

Trening traje ukupno 18 dana.  Edukacija je podeljena u dva bloka od 5 i 13 dana.

Prvi  blok “NLP Communication IN” traje 5 dana i održava se u Beogradu u dva modula:

Prvi modul :

petak, 26.2.2016. od 16h–21h
subota i nedelja, 27. i 28.2.2016. od 9–17h

Drugi modul :
petak, 18.3.2016. od 17h–21h
subota i nedelja, 19. i 20.3.2016. od 9–17h
Mesto održavanja: Nušićeva 4, I sprat, Matica Iseljenika Srbije, Beograd.

Cena prvog bloka je 450€. Plaćanje prvog bloka obuke možete izvršiti u celosti, ili u ratama prema navedenoj vremenskoj dinamici:
• 10.02.2016. – 100€, avans za rezervaciju mesta na treningu
• 26.02.2016. -150€, pre početka samog treninga
• 1.04.2016. – 100€
• 1.05.2016. – 100€
Uplatom od 250€ stičete mogućnost pohadjanja obuke. Licencirani sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokupnog iznosa od 450€.

Sertifikat koji se dobija za ovaj nivo obuke je licencirani sertifikat “NLP Comunication IN”, NLP Instituta iz Berlina. Ova obuka je deo obuke NLP Practitioner.

Drugi blok “NLP Practitioner”je nastavak prvog bloka, traje 13 dana i održava se u Svetom Petru na moru, kod Biograda, u Hrvatskoj.

Drugi blok : 3.6.2016. – 15.06.2016.

Obuka i smeštaj su u vili Esperanca u Svetom Petru, uz samu obalu mora sa privatnom plažom. Predavanja se odvijaju u sali za edukacije i velikom vrtu vile. Smeštaj u dvosobnim i četvorosobnim apartmanima sa pogledom na more je gratis za učesnike edukacije. Svaki apartman ima terasu, pogled na more, klima-uređaj, TV i mogućnost samostalne pripreme hrane (šporet, posuđe, frižider…). Ishrana i prevoz se organizuju individualno, prema ličnoj želji.

Cena kompletnog NLP Practitioner-a (prvi i drugi blok) je 1200€. Plaćanje obuke možete izvršiti u celosti, ili u ratama prema navedenoj vremenskoj dinamici:
• 10.02.2016. – 100€, avans za rezervaciju mesta na treningu
• 26.02.2016. – 150€, pre početka samog treninga
• 1.04.2016. – 100€
• 1.05.2016. – 100€
• 1.06.2016. – 150€
• 1.07.2016. – 150€
• 1.08.2016. – 150€
• 1.09.2016. – 150€
• 1.10.2016. – 150€

Uplatom od 250€ stičete mogućnost pohadjanja obuke prvog bloka treninga. Licencirani sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokunog iznosa od 1200€.

Sertifikati koji se dobijaju završetkom obe obuke:  DVNLP, HANLP, IN i ICI – međunarodno priznati sertifikati vodecih NLP asocijacija.

Prijave do 10.2.2016.
REZERVIŠITE SVOJE MESTO NA VREME!

TRENERI  EDUKATORI

Dr. Nada Kaiser – psihoterapeut (ECP-europski certifikat za psihoterapiju) s 35-godišnjim iskustvom Life & Business Coach (DVNLP), docent na Univerzitetu u Stuttgartu i Nikaragvi (UCN) i međunarodni edukator.
Obrazovanje:

• Studije socijalne pedagogije s težištem na obrazovanju odraslih
• Studije pedagoške psihologije s težištem na psihijatriji
• Studije pedagodije u zdravstvu
• Nemačka aprobacija za dečiju i mladalačku psihoterapiju
• Doktorske studije psihologije s težištem na NLP-u i coachingu
• Svi stepeni NLP-a i NLPt (DVNLP)
• Wingwave coach i trener
• Transkacijska analiza
• Hipnoterapija
• Psihodrama
• Autogeni trening
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
• Socijalna terapija
• Terapija za zavisnike
• Terapija u zdravstvu s težištem na upravljanju stresom
• Terapija razgovorom po Rogersu

Stručni radovi:

• Doktorska disertacija „NLP u kontekstu sticanja ključnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama“
• „ Rukovodilac kao coach“ Dr. Nada Kaiser, Dr.Albert Nonnemacher , interaktivni
kurs za rukovodioce

Dr Vesna Danilovac – lekar & coach.
Sertifikovana od strane „International Association of Coaching“ – Nemačka (2010).
Wingwave coach (2008) i trener za “Magic Words” (2011).
Sertifikovana od strane Instituta „Besser-Siegmund” – Nemačka.
NLP Master Trener, sertifikovana od DVNLP i ICI-a Berlin (2013).
Prvi je lekar Reiki terapeut u Srbiji (2009).
Praktičar je Kvantne Harmonizacije (2009) i Theta Healinga (2010).
Sertifikovani je ucitelj Autogenog Treninga po Shultzu (2013).
Predsednik je medjunarodnih evropskih asocijacija IN-a i ICN-a za Srbiju.
Poseduje dvadesetpetogodišnje specijalizovano trenersko iskustvo za oblasti komunikacije, ličnog razvoja, uspeha, poslovnog kodeksa, emocionalne inteligencije i korporativnih komunikacija.
Konsultant je iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, marketinga, PR-a i korporativnih komunikacija.
Poslovnu karijeru je započela kao ordinirajući lekar opšte prakse radeći 7 godina sa pacijentima. Potom se usavršavala u PR-u, marketingu, NLP-u, coaching-u, i energetskim metodama. Profesionalnu karijeru je razvijala radeći na visokim menadžerskim funkcijama u “Hipol”-u, “Saatchi&Saatchi”-u , “Polimark”-u  i  “Velefarm”-u.
Osnivač je Agencije “Spiritus movens”’.