U Zagrebu je pod supervizijom Dr Nade Kaiser održan  novi modul edukacije koja pomera granice krajem januara 2016.. Divan predavač, divna grupna energija i moćne metode! Nastavak za dve nedelje, vidimo se u Zagrebu!