Još jedna wingwave obuka održana je u Beogradu u periodu 26.-29.9.16. Efikasan „trening emocija“ za brzo rešavanje anksioznsti, straha, panike, fobija…uspešno je završen i svi polaznici licencirani su od Dr Nade Kaiser u ime Instituta “ Besser-Siegemund“ iz Hamburga.