Uspešnost koučinga u velikoj meri zavisi od tehnika koje koristite. Pripremili smo za vas četvorodnevni trening posebno izabranih „20 koučing tehnika“ koje spadaju među najefikasnije “alate” profesionalnih koučeva. Trening je 30.9.-3.10.16. i njegova posebnost je što ga vodi Dr Nada Kaiser, dobitnica svetske   nagrade za psihoterapiju. Polaznici dobijaju licencirani sertifikat International Coaching Institute (ICI) iz Berlina. Promotivna cena 299 evra.Ovo je obuka koje će vam osigurati maksimalnu uspešnost u radu sa ljudima. Metode i alati su proistekli  iz više psihoterapijskih pravaca ( Transakcijska analiza, Geštalt terapija, NLP … ).
Osim za profesionalne koučeve, seminar je koristan i za osobe na rukovodećim pozicijama. Takođe, mogu ih naučiti i primenjivati svi koji žele lični razvoj i rad na sebi. Kroz interaktivan rad i usvajanje znanja polaznici se osposobljavaju za samostalan rad.

Kome je namenjen trening?

 • Profesinalnim koučevima;
 • Menadžerima i rukovodiocima;
 • HR stručnjacima;
 • Svima koji žele da se bave koučingom;
 • Svima koji žele da rade na ličnom rastu i razvoju;

Koučing tehnike koje se uče?

 1. SOCIJALIZIRAJUĆI “JA GOVOR”;
 2. MALI CIRKUSKI SLONIĆ;
 3. HEROJ;
 4. ČUDOTVORNO PITANJE – de Shazer;
 5. METODA ROMBA;
 6. RAD SA PRAZNOM STOLICOM;
 7. Tehnika ” PROTIV STRUJE”,
 8. POSMATRANJE POSMATRANJA;
 9.  Metoda “TI ČEŠ ODLUČITI”;
 10. COACHING U 5 MINUTA;
 11. KONSTELACIJE ODNOSA NA TABLI;
 12. DIAMOND FORMAT;
 13. REFLWCTING TEAM;
 14. VIP FORMAT;
 15. GROW MODEL;
 16. DIANA;
 17. BATHE tehnika;
 18. TETRALEMA;
 19. NEXT PRACTICE;
 20. THE WORK.

Termini, satnica i mesto održavanja obuke:

 • 30.09.2016. – 03.10.2016.;
 • od 09:00h do 17:00h;
 • Beograd, Nušićeva 4, Matica iseljenika Srbije, prvi sprat.

Sertifikat koji se dobija:  

 • Licencirani sertifikat ICI – Berlina –kompetencija za rad sa navedenim metodama u praksi

Cena obuke iznosi 299 evra.

Uslovi za učešće:

Svi zainteresovani mogu učestvovati na treningu. Nisu potreban nikakva predznanja i nema posebnih preduslova za završetak ove edukacije. Uplaćuje se avans u iznosu od 100 evra za rezervaciju mesta na treningu. Rok za prijave – 29.09.2016.

TRENER EDUKATOR

Dr. Nada Kaiser – psihoterapeut (ECP-europski certifikat za psihoterapiju) sa 35-godišnjim iskustvom
Life & Business Coach (DVNLP), docent na sveučilištu u Stuttgartu i Nikaragvi (UCN)
međunarodni edukator.

Obrazovanje:

 • Studije socijalne pedagogije s težištem na obrazovanju odraslih
 • Studije pedagoške psihologije s težištem na psihijatriji
 • Studije pedagodije u zdravstvu
 • Nemačka aprobacija za dečiju i mladalačku psihoterapiju
 • Doktorske studije psihologije s težištem na NLP-u i coachingu
 • Svi stepeni NLP-a i NLPt (DVNLP)
 • Wingwave coach i trener
 • Transkacijska analiza
 • Hipnoterapija
 • Psihodrama
 • Autogeni trening
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Socijalna terapija
 • Terapija za zavisnike
 • Terapija u zdravstvu s težištem na upravljanju stresom
 • Terapija razgovorom po Rogersu

Stručni radovi:

 • Doktorska disertacija „NLP u kontekstu sticanja ključnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama“
 • „ Rukovodilac kao coach“  Dr. Nada Kaiser, Dr.Albert Nonnemacher , interaktivni kurs za rukovodioce.