Nova obuka za učenje kvantnih metoda održana je 13 i 14.12. 2014.Prisustvovalo je preko 30 polaznika koji su se Kvantnim talasima povezali u jedno i jedinstveni osećaj bezuslovne Ljubavi. Harmonizovali su sebe, emocije, simptome, posao, novac, veze.