Nova obuka za “psiholosku kućcnu apoteku” održana je 17. Maja 2014. Ovu licenciranu antistres metodu naučilo je novih desetak polaznika.