MOTIVACIONA SINERGIJA TIMA

Zaposleni Novastoma osnaživali su timsku energiju i pomerali granice novih projekata i rezultata.