Imala sam čast i zadovoljstvo da pričam na temu „STRATEGIJA USPEHA“ u programu ovogodišnjeg poduzetničkog kampa u organizaciji visoke poslovne škole PAR iz Rijeke, koje se tradicionalno održava svake godine. Mladi ljudi, željni znanja, želeli su da saznaju koji su to stubovi uspeha, da li on odluka ili sreća, kako Pomeriti granice i limitirajuća uverenja. Hvala dekanici Gordani Nikolić na pozivu za učešće i svim učesnicima na interesovanju i inspiraciji.