Održana je nova i prva radionica “Kako postati i ostati autentičan” polovinom aprila. Polaznici su samovrednovanjem, utvrdili stepen življenja sopstvene autentičnosti. Dobili su odgovore na pitanja šta je uticalo na formiranje autentičnosti, šta je “fiktivna” ličnost…?

Najveći stres je negiranje sopstvene autentičnosti.

S ljubavlju i željom da budete dobro❣️