Održana je velika radionica praktičara kvantne harmonizacije 26. decembra 2013. Na njoj su bili i članovi udruženja „Plava školjka“. Dogovoren je početak humanitarnog rada sa osobama sa invaliditetom iz ovog udruženja i prva radionica će biti realizovana 9.januara 2014.