Bili smo srećni u medjusobnom druženju u toku obuke kako na krstarenju Kornatima tako i na roštilj partiju. Bravo za sve učesnike! Posebna zahvalnost pevačima.