Srpska NLP Asocijacija čiji je osnivač dr Vesna Danilovac, Internacionalni NLP Master trener, primljena je u oktobru 2018. u Evropsku NLP asocijaciju. Ovo je posebno priznanje za kvalitet naših NLP treninga, jer samo jedna asocijacija iz svake zemlje, dobija evropski NLP sertifikat. Takođe, svi polaznici koji budu završili naše NLP treninge na sertifikatima će imati i evropski pečat, koji će se dobijati zajedno sa nacionalnim, kao dodatni instrument i licenca evropskog priznanja.

Europsko udruženje za neuro-lingvističko programiranje „EANLP“ je krovna asocijacija različitih evropskih nacionalnih NLP-asocijacija.

Razumejući moć zajedništva, u 2009. Godini, napravljen je korak dalje prema integrativnom i konstruktivnom delovanju. Stoga je EANLP nastao kao krovna asocijacija za evropska NLP-udruženja! Uspostavljena je jasna podloga za zajednički NLP okvir, uz dogovoreni Evropski nastavni plan i program za sve NLP-obuke i etičke standarde za sve asocijacije članice.

Asocijacija sledi nemački zakon registrovanog neprofitnog udruženja i ima sedište u Berlinu. Odbor asocijacije se sastaje dva puta godišnje, na različitim mestima u Evropi.
Glavni cilj je definisati standarde za odobravanje i kvalitet NLP edukacije.

EANLP i njegovi članovi se zalažu za:

• Osiguranje kvaliteta NLP-a na evropskom nivou.
• Istraživanje i razvoj NLP-a
• Ispitivanje efikasnosti i usklađenosti NLP-a sa etičkim normama
• Implementaciju sistema za kontinuirano poboljšanje kvaliteta NLP-treninga i uspostavljanje i dalji razvoj jedinstvenih evropskih smernica za obrazovanje i osposobljavanje kako bi se osigurao visok kvalitet u primeni NLP-a
• Promociju inovacija vezanih uz komunikacijski model NLP
• Podsticanje saradnje članica na evropskom nivou
• Sudelovanje u događajima oblikovanja mišljenja na evropskom nivou
• Informisanje i savetovanje država članica i članova njihovih asocijacija s evropskim programima finansiranja kao i saradnja s evropskim institucijama za finansiranje

ČLANOVI EANLP-a

U članstvo EANLP može biti primljena samo jedna asocijacija iz svake zemlje. Uslov je ispunjavanje visokih standarda programskih edukacija NLP Treninga i trenera.
Trenutno su se EANLP-u pridružile nacionalne asocijacije sledećih evropskih zemalja:

– Nemačka
– Austrija
– Rumunija
– Moldavija
– Hrvatska
– Srbija

Neke asocijacije slede postupke koji će im omogućiti da postanu punopravni članovi u budućnosti.
Zalaganje i napori na stvaranju zajedničkog kurikuluma za NLP treninge u različitim evropskim zemljama, doveli su do predivne mogućnosti uzajamnog priznavanja treninga, jer su svi članovi prihvatili iste standarde obuke.
Nacionalne asocijacije koje su se pridružile EANLP-u izradile su i prihvatile zajedničke nastavne planove i programe za proučavanje neuro-lingvističkog programiranja u Evropi.

Vrednovanje evropskih standarda kvaliteta nudi se putem evropskog pečata. Zajednički sporazumi uključuju broj dana obuke, minimalni prihvaćeni sadržaj i druge dodatne mogućnosti. Evropski pečat dobija se zajedno s nacionalnim, kao dodatni instrument i licenca evropskog priznanja.

Ukoliko ste zainteresovani za ulazak u Europu, pridruživanje EANLP-u će vam ponuditi mogućnost da budete prepoznatljivi i pouzdani.