U okviru kontinuirane edukacije u Službi za farmaceutsku delatnost i snabdevanje, pri Kliničkom centru Srbije, održan je akreditovani kurs „Stres i srećologija“ za farmaceute i srednji medicinski kadar.

Kursu je prisutvovalo oko 70 zaposlenih ovog organizacionog dela.

Slušaoci su kroz interaktivno učešće usvojili nova znanja i tehnike za upravljanje stresom i srećnije življenje.

Pogledajte fotografije sa ovog kursa.