U Beogradu je završena je još jedna subspecijalistička obuka kao nastavak metoda wingwave – IMAGINATIVNE KONSTELACIJE. Polaznici su dva dana učili kako se radi sa ljudima koji nisu prisutni, kako se normalizuju porodične i druge grupne konstelacije. Obuka je bila 20.11.15.