Veliko interesovanje vladalo je za predavanje koje sam održala  na ovom skupu pod nazivom „Zamke bulimie i anoreksije kod tinejdžera“. Prenela sam iskustva uspešnog rešavanja ovih poremećaja ishrane i da je ključni uzrok – odnos sa ocem!!! Poremećeni odnosi, komunikacija, prezaštićenost, očekivanja…uzroci su ovih ozbiljnih poremećaja. Anoreksija je samoubistvo na rate. Anoreksija i bulimija, kao relativno čest poremećaj ishrane kod tinejdžerki, mogu se uspešno prevazići novim koučing metodama. U njihovoj primeni, nema potrebe za dugotrajnim lečenjem. Prema mom iskustvu dovoljno je od 5 do 10 tremana da se ova vrsta problematike potpuno eliminiše, uz bitan preduslov, da osoba želi da radimo na ovoj njenoj temi i promenu.