Akreditovani trening svesnosti prema programu Instituta iz Berlina u koji su se uključile polaznice SVESNE I SREĆNE SA SVIH STRANA SVETA iz Sidneja, Los Angelesa, Rima, Belgije, Makedonije, Beograda, Užica…završen je nakon 8 nedelja. Razvile su svoj put svesnosti i usklađivanja srca i uma, kako bi život bio u skladu polja čiste svesti.