Ponekad svi odreagujemo neadekvatno u nekoj situaciji, kajemo posle toga i pitamo: “Kako sam mogao to da uradim?”

Problem nastaje kada nam se to ponavlja i premda želimo da promenimo sosptvenu reakciju, ipak ne uspevamo.

Zbog čega nam se ovo dešava?

Svaki trenutak našeg života, kako lep tako i bolan, od fetalnog razvoja do ove sekunde, memorisan je u našoj podsvesti.

Ponekad nismo želeli da se suočimo sa bolnim stvarima i emocijama i gurnuli smo ih duboko u podsvest.

Na taj način smo napravili “DEPONIJE EMOTIVNOG ĐUBRETA” sa jakim emotivnim nabojem, koje imaju prirodnu tendenciju da se prazne radi smanjenja pritiska, to osećamo kroz razne negativne emocije i stanja.

Sličnost neke trenutne situacije sa nekada preživljenom i potisnutom (inprintom) predstavlja okidač za povećanje emotivnog naboja koji raste i moramo ga se osloboditi, jer je neprijatnost koju ona sada izaziva u nama, neizdrživa.

To je uzrok naše nekotrolisane reakcije i intenzivnog emotivnog pražnjenja.

Nažalost, olakšanje je samo trenutno i u sledećoj sličnoj situaciji opet će se javiti “neizdrž” i ponovo ćemo odreagovati na isti, neprikladan način.

Ove prikrivene “bombe” koje nosimo u sebi su naše neispoljene emocije i delovi nas koje je potrebno da oslobodimo ili transformišemo.

Svaka potisnuta emocija, svesno ili nesvesno, uzrokuje energetski disbalans organizma što se može manifestovati kroz različitu simptomatologiju ili bolesti.

Inovativnim psihoterapeutskim metodama oslobađaju se i razgrađuju sve potisnute emocije i događaji iz podsvesnog.

Oslobađate se negativnih emocija, nekotrolisanih reakcija i stanja i osnažujete sopstvene resurse.

S ljubavlju i željom da budete dobro❣️