Početak Nove godine je za većinu ljudi motivacija za promenu.

Kako početi Novu godinu i šta promeniti?

Šta je to što vam može biti korisno da promenite i primenite?

♦️REALISTIČNI OPTIMIZAM – da pogledajte na stvari, ljude i događaje iz drugog ugla. Promenom perspektive i pronalaženjem šta je dobro u svemu što se dešava.
♦️PREBACIVANJE FOKUSA SA PROBLEMA NA REŠENJE – usmeravanje pažnje na rešenje, umesto na problem, jer tamo gde je naša pažnja, ide i energija, i to raste.
♦️MI SMO REŽISERI SOPSTVENOG ŽIVOTA – osvestite da ste samo vi odgovorni za sve što imate ili nemate u svom životu, ne niko i ništa izvan nas. Ako svaki dan radite ono što ste radili, dobijaćete ono što ste dobijali i do sada. Promenite nešto da biste promenili rezultat i nešto u svom životu.
♦️NAPIŠITE CILJEVE ZA 2022. – napišite svoje ciljeve kao da su već ostvareni, u prezentu, vremenski ih oročite i zamislite sebe na cilju. Vizualizujte šta čujete, vidite i kako se osećate na svome cilju.
♦️POVEŽITE UM I SRCE – kada napravite jaku vezu uma i srca, bolje ćete donositi odluke i prepoznati šta vam je važno. Autentičnije i doslednije ćete živeti i sve raditi.
♦️NEGUJTE ZAHVALNOST – svakodnevna zahvalnost na darovima i prilikama koje imamo u životu razvija dobar osećaj i spoznaju na postignućima, prebacijući fokus na pozitivne i dobre strane života.
♦️ČUVAJTE ONE KOJE VOLITE – u životu imamo samo ono što smo uspeli sa sačuvamo. Čuvajte one koje volite i neka oni čuvaju vas.
♦️SAMO S LJUBAVLJU SVE IMA SMISLA❤️!